PDF print version (120 KB)

The Treaty today

Te Tiriti ināianei

With the signing of the Treaty in 1840, Māori and Pākehā began the long journey towards creating a nation together.

Throughout this time, the Treaty has never lost its importance. And today, perhaps more than ever, it is helping to forge productive working relationships between Māori and other New Zealanders.

The journey continues – and it involves everyone living in this country.

Nō te hainatanga o te Tiriti 165 ngā tau ki mua, ka tīmata te Māori me te Pākehā ki te waihanga kaupapa haere whakamua hei whakakotahi i a rāua.

Puta noa tēnei wā, kīhai te mana o te Tiriti i memeha. Ināianei, he nui rawa atu te hiahia kia mahi kotahi te Māori me ērā atu iwi o Aotearoa hei painga mō te katoa.

Ka haere whakamua tonu, engari me uru mai te katoa o tēnei whenua.

Ko ngā pae tawhiti whāia kia tata, ko ngā pae tata, whakamaua kia tina
The potential for tomorrow depends on what we do today.