PDF print version (80 KB)

Māori and the British

Te iwi Māori me ngā tangata nō Ingarangi

Māori and British first met when Captain James Cook visited these shores in 1769. Over the next seventy years contact increased, until the two cultures were linked by complex personal, political, and business relationships.

In this part of the exhibition you can explore how this relationship built up and led to the signing of the Treaty in 1840.

I tūtaki tuatahi te Māori me te Pākehā i te ūnga mai a Kāpene Kuki ki konei i te tau 1769. E whitu tekau tau i muri ake ka maha haere aua whakapā, tae noa ki ngā hononga matatini – ā-tangata, ā-tōrangapū, ā-kaipākihi.

Mā tēnei wāhanga ka hurahia e koe ngā mahi me ngā rerekētanga i ahu mai ai te hainatanga o te Tiriti i te tau 1840.

Te ngaru tuatahi, te ngaru tuarua, enei tokorua, he ngaru pae-akau,
i pae me ona ano Rangatiratanga.

The first wave and the second wave both cast ashore,
each landing with its own sovereignty and nobility intact.