Treaty Sound Post

Moana and the Moahunters
Moana and the Moahunters

Ko te kuini Ingarani whakarite whakaae ko nga
rangatira nga hapu
nga tangata katoa o Niu Tireni te tino rangatiratanga
o ratou whenua kainga taonga e

won’t go away Treaty won’t go away
won’t go away Treaty won’t go away
Treaty! written in the skies
Treaty! written in the hearts of mankind

Represent the red white and black from the abyss erupt
like Ruapehu – cover the land like mist haere mai i te po
uriuri ki te ao marama hear the voice of tipuna echo
throughout the valley honour what was signed cuz in 1840
attacking our peops spirituality self autonomy fought for with a vengeance resurrect organise to seek justice so upliftment is
assure – takahia

chorus

Subjected to apartheid segregated separated from my culture
destroyed from within deprived of heritage in the system
swearing allegiance to the Queen of Mother England
Tino rangatiratanga the chat you hear from the
angle of tangata whenua
engulf in craniums with this from the cerebellum but we’re
hungry for knowledge of self with strictest emphasis on the
upliftment of consciousness

chorus

Whakarongo mai Listen up tonite
No one can sign away MY birthright


Ko nga rangatira o te wakaminenga
me nga rangatira katoa kihai i uru ki taua whakaminenga
ka tuku rawa atu ki te kuini ingarangi
ake ake tonu atu te kawanatanga o o ratou whenua e hi
Hine kaha – hine toa
tama kaha – tama toa

‘Treaty’ by M Maniapoto and B Pomana from Rua, 1998. Reproduced courtesy of Tangata Records.


Treaty

(First verse)
The Queen of England confirms and guarantees that the Chiefs, the tribes, and all the native people of New Zealand shall hold sovereignty over their lands, their communities, and their treasures.

(Last verse)
The Chiefs of this assembly, and all of the Chiefs that are not present in this assembly, grant to the Queen of England forever the governance of their lands.
Strong woman – warrior woman
Strong men – warrior men

< Previous
> Next