Treaty Sound Post

Upper Hutt Posse

Ko wai ngā Tangata Whenua i ēnei motu, whakarongo ki ngā
karanga o ngā iwi Māori. He aha te mahi o te kāwanatanga.
I tāhae ratou ngā taonga Māori, i mauria mai e rātou ngā mate nga piro
Mai rāno tae noa mai ki tenei rā, he aha te mea nui o te Ao
Māku e ki atu, he Tangata, he Tangata, he Tangata

Aotearoa te kupu, he teka Nu-Tireni, ehara i te mea ko au tētehi Kiwi
Māori mātou, te tino rangatira, mai rāno Tangata Whenua
Ngā tāmariki o Tū, Te Ahi Kaa, hei kaitiaki i te whenua
Ka tū tonu mai mō te whawhai, mō te tangata nei, mō te pai
Pūtakengia kia rite i te kauri, te hauroa nei e hiki ai te iwi
Whiti ora nei te take te mihi, e noho ana nei i te koa, i te hari

Whakakotahi - tī tī tī hā
E ngaro haere ngā tamariki a Tane Mahuta, kua paruparu
 te moana o Tangaroa, e kino nei rātou ki te whenua
Kāti tē mahi, kāti! kāti

Ngā Tangata Whenua whakarongo mai!
Kia kaha kia mau ki tō whenua, kia toa kia mau ki tō wairua
Mana motuhake ne ināianei, maranga! tikanga! ka hinga Papurona
Kāre au e kāti, kāre kau te hē, mā te matakite e ātete
Ngā tauiwi e takahi i te mana, whakamātaungia ki te kōpeka
E mātakitaki nei te ritenga, horoia ō tātou ngākau, tū tika
Ko ngā kupu ki a mātou i neherā, e te Pākehā, ko tana ake ara
Kāre kau e whai, kāre haere mai, kāre au e whai, kāre kau te pai

Ngā Tangata Whenua o te Ao, whakarongo! kia tū kia whawhai
ngātahi ki ngā mea kino o te Ao nei, kia kaha, kia mau ki ngā taonga
a ō tātou tūpuna, kia toa, te ihi, te wehi, Ka whawhai tonu mātou ake,
ake, ake, tonu e

Nō reira, te rā, kua kitea, he kino ōrite, ia wā, ia wā
Mai e hoa ngā hau e whā, ko te tahumaero, he pakanga
ā rātou mahi whakarōriki, kua whakahāwea te hitori
He atua mā i homai te ki, nā tana tama a Ihu-Karaiti
Te paipera tapu me ā rātou kupu pai, engari I ahu mai
He mate, he mamae, te whenua I tāhae
He kino, he meho, te oranga ngaro-haere ai
Engari, kia kaha, kia whakahua te pai
Tukua te mahi whakakōpekapeka, ka rangatū rā tātou ki mua

Tauiwi, tauiwi, tauiwi, waiho te whenua, waiho te moana, waiho
ngā Tangata Whenua o te Ao nei, haere atu, haere atu, haere atu
waiho te Atea, waiho ngā tamariki, Tihei Mauriora

'Whakakotahi’ by UHP, from Te Reo Māori Remixes. Reproduced courtesy of Kia Kaha Productions.

Translation:

Whakakotahi/Unite

Who are the indigenous peoples of these islands? Listen to the call of the Māori people. What has the Government done? They have stolen the treasures of the Māori, they have brought diseases. It was said from way back till now, what is the greatest thing in the world? I will tell you, it is man, it is man, it is man.

Aotearoa is the word, New Zealand is a lie, I am not a kiwi. We are Māori, the Chiefs, the indigenous people from way back. We are the children of Tumatauenga [God of War], the home fires, caretakers of the land. We will continue to stand and fight for the good of the people, so we will be like the Kauri, that our well-being continues to be raised. Our desire is to maintain our well-being, and to be happy and contented.

Whakakotahi-tī tī hā/United for ever

The children of Tāne [forest deity] are fading, the oceans of Tangaroa [sea deity] are being polluted, they are unkind to the land. Stop this sacrilege, stop, stop.

The native people of this land, listen well, be strong and cling to your land, hold to your spiritual strength forever, rise up be strong and Babylon will fall.
I will not give up, I have not done wrong, second-sight will continue to oppose.
Other people that tramp on our sovereignty, let them live a lie.
Maintain our customs, cleanse our hearts, be upright, these were the teachings of the past, but the Pākehā actions I will not follow, because they didn’t want to share, it is not good.

To the native peoples of the world, listen! Stand up and fight the injustices of the world, be strong, hold on to the treasures of your ancestors, be bold, be aware, be cautious. We will fight forever.

And so, each day you see the same problems go on and on, the diseases continue from the four winds, the battle continues. From their little knowledge, they ridicule our history. It was God’s word, and his son Jesus Christ, the Holy Bible and its positive lessons. Yet from there came illness, pain and lost land. The bad things: untruths and loss of dignity.
Nevertheless, be strong, and pursue the good things, Do not dwell on the lies, because we will overcome.

Foreigner, foreigner, foreigner, leave the land alone, leave the sea alone, leave the native people of this land alone, go away, go away, go away, leave our space, you believe us to be your children, Long live our life force.

'Whakakotahi’ by UHP, from Te Reo Māori Remixes. Reproduced courtesy of Kia Kaha Productions.

< Previous
> Next