Treaty Sound Post

Tuahine

Toitu Te Kupu
Toitu Te Mana
Toitu Te Whenua

He kupu tuku iho mai ra āno
Pono ki Te Reo Te Reo tuturu
Kia mau ki te mana o te whenua
Te Tangata, Te Ao Māori

Toitu Te Kupu
Toitu Te Mana
Toitu Te Whenua

Kia mau ki tō turangawaewae
Kia Papatūānuku
Kia mau ki ngā kupu o ngā tīpuna
Mo ake tonu atu  Mo ake tonu atu

Toitu Te Kupu
Toitu Te Mana
Toitu Te Whenua

Kia mau ki tō turangawaewae
Kia Papatūānuku
Kia mau ki ngā kupu o ngā tīpuna
Mo ake tonu atu  Mo ake tonu atu

‘Tuangahuru ma ono: Toitu’ © E Hemmingson, 2002, from Ma Te Reo. Reproduced courtesy of Tuahine/Jayrem Records.

Translation:

Toitu (Holdfast)

Holdfast to the word
Holdfast to the prestige
Holdfast to the land

Words handed down from a long time ago
That are true to the language  The real language
Hold onto the prestige/dignity of the land
The People, The Māori World

Holdfast to the word
Holdfast to the prestige
Holdfast to the land

Hold onto your place to stand
To Mother Earth
Hold onto the words of the ancestors
Forever and ever Forever and ever

Holdfast to the word
Holdfast to the prestige
Holdfast to the land

Hold onto your place to stand
To Mother Earth
Hold onto the words of the ancestors
Forever and ever Forever and ever

‘Tuangahuru ma ono: Toitu’ © E Hemmingson, 2002, from Ma Te Reo. Reproduced courtesy of Tuahine/Jayrem Records.

< Previous